lightbulb 2692247 1920KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. Szanowni Państwo, z uwagi na brak zgłoszeń dzieci oddziałów przedszkolnych na zajęcia opiekuńcze, z dniem 18 maja br. zawieszam pełnienie dyżurów przez nauczycieli. Jednocześnie informuję, że w przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka, szkoła ją zapewni, pod warunkiem

zgłoszenia takiej potrzeby przez rodzica dziecka z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 14.00 pod nr tel. 505694384. Dyrektor szkoły Grzegorz Trocha