przewodnicząca

Magdalena Wojtaszak

z-ca przew.

Szymon Nowaczyk

skarbnik

Julia Prusinowska

sekretarz

Joanna Pruchniak

 

sekcja medialna

 

redaktorzy gazetek

 

 

 

 

członkowie

Szymon Nowaczyk 

Igor Tomaszewski

Wiktoria Pawlak

Marcelina Henkelmann

Aleksandra Płóciennik

 

Zuzanna Bassa 

Gabriela Henkelmann